فرآیند برنامه گرین کارت سرمایه گذاری (EB-5)

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، فرآیند برنامه گرین کارت سرمایه گذاری (EB-5) در سه گام انجام می پذیرد:

  • گام اول:

هدف از این گام تهیه کلیه مدارکی است که به همراه فرم I-526 به اداره USCIS یا اداره مهاجرت و خدمات شهروندی فرستاده می شود. بسته به اینکه متقاضی تصمیم داشته باشد برای سرمایه گذاری در یک مرکز منطقه ای و یا در یک تجارت شخصی اقدام نماید, مدارک متفاوتی جمع آوری شده و پس از طی مراحل اولیه پرونده به اداره مهاجرت و خدمات شهروندی فرستاده می شود.

  • گام دوم:

پس از آن اگر فرد به هنگام دریافت پاسخ از اداره مهاجرت خارج از آمریکا باشد مدارک وی به انضمام فرم DS-260 به کنسولگری فرستاده شده و ضمن مراجعه به آنجا ویزای ورود به آمریکا را دریافت می نماید. پیرو ورود وی به آمریکا گرین کارت موقت برایش ارسال می گردد. در موارد معدودی که فرد به هنگام دریافت پاسخ از اداره مهاجرت در داخل کشور آمریکا باشد مدارک وی به همراه فرم I-485 برای تغییر وضعیت ارسال می گردد که در نتیجه گرین کارت موقت وی صادر می گردد (در نمودار نشان داده نشده است).

  • گام سوم:

در فاصله 21 تا 24 ماه بعد از ورود اولیه فرد به آمریکا مدارک وی به انضمام فرم I-829 برای دریافت اقامت دائمی غیر مشروط ارسال می گردد.

اگر علاقه مند به دریافت مشاوره رایگان در خصوص برنامه گرین کارت سرمایه گذاری (EB-5) هستید شماره تماس خود را به EB5@Kameli.com ارسال نموده تا یکی از کارشناسان این دفتر در این رابطه با شما تماس حاصل نماید.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار برنامه EB-5، کانال تلگرام رسمی دکتر طاهر کاملی را به آدرس زیر دنبال نمایید:
http://telegram.me/EB5USA

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره