گرین کارت سرمایه گذاری EB-5

برنامه ای است که طی آن کسانی که میزان مشخصی در آمریکا سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاری ایشان تعداد مشخصی شغل ایجاد نماید می توانند گرین کارت این کشور را دریافت نموده و شروع به اقامت در آن نمایند.

دفتر وکالت دکتر طاهر کاملی و همکاران با سالها تجربه در این زمینه قادر است به کسانی که علاقه مند هستند برای کسب گرین کارت خود اقدام نمایند یاری برساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه صفحات وب سایت این دفتر را به دقت ملاحظه نمایید:

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟