ویزا EB1-C: مناسب برای مدیران چند ملیتی

معرفی

گرین کارت مهاجرتی EB1-C مناسب برای مدیران و یا نمایندگانی بوده که قصد افتتاح و مدیریت شعبه‌ی شرکت بین المللی خود و یا کارفرمای خویش در خاک کشور آمریکا را دارند؛ بنابراین این نوع از ویزا همانند ویزا نوع EB1-B و برخلاف ویزا نوع EB1-A نیاز به تضمین یک شغل دائمی در خاک ایالات متحده را دارد.

شرایط دریافت گرین کارت آمریکا EB1-C

جهت اخذ ویزا مهاجرتی EB1-C متقاضی، مدیر یا مدیر اجرایی و کارفرما می‌بایست شرایط خاصی را دارا بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

اتباع خارجی

به جهت تایید درخواست تبعه خارجی جهت دریافت ویزای EB1-C دارا بودن شرایط زیر الزامی است.

 • متقاضی باید به مدت حداقل یک سال در طول سه سال گذشته قبل از درخواست مهاجرت توسط شرکت مادر که دارای شعبه وابسته در کشور آمریکا بوده و یا یک شرکت تابعه کارفرمای ایالات متحده، استخدام بوده باشد.
 • سمت شغلی متقاضی نزد کارفرما می‌بایست در رده مدیریت و یا مدیریت اجرایی باشد.

شرکت آمریکایی درخواست کننده

شرکت درخواست کننده برای متقاضی نیز می‌بایست از معیارهای بخصوصی برخوردار باشد تا درخواست آن مورد تایید قرار بگیرد که آن‌ها عبارتند از:

 • شرکت درخواست کننده می‌بایست به مدت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست مهاجرت متقاضی دارای فعالیت تجاری باشد.
 • شرکت درخواست کننده باید مدارکی را به صورت جداگانه ضمیمه دادخواست مهاجر کند که عبارتند از:
 • سمت و ماهیت خدماتی که فرد متقاضی قرار است در شرکت فوق برعهده داشته باشد.
 • وظایف و مسئولیت‌های شغلی متقاضی در خارج از کشور.
 • مدت اشتغال به کار متقاضی در خارج از کشور.
 • روابط بین شرکت مذکور و شرکت مستقر در ایالات متحده آمریکا.
 • مدت زمان فعالیت تجاری شرکت مستقر در ایالات متحده.

اندازه شرکت درخواست کننده

USCIS اندازه شرکت درخواست کننده را به عنوان یک عامل مهم در نظر نمی‌گیرد با این حال کارفرما می‌بایست چند ملیتی بوده و دفاتر دیگری در دو و یا چند کشور دیگر که یکی از این دفاتر در ایالات متحده است، داشته باشد.

چه کسانی واجد شرایط “مدیریت” هستند؟

برای آنکه ثابت شود فرد متقاضی واجد شرایط مدیریت است معیارهای متعددی در نظر گرفته می‌شود از جمله:

 • فرد خارجی می‌بایست مدیریت مجموعه و یا یک بخش فرعی از شرکت را بر عهده داشته باشد.
 • کارمندان تحت نظارت فرد متقاضی می‌بایست کارمندانی با سطح شغلی “کارمند ارشد” و یا سوپروایزرهای مجموعه باشند.
 • روند استخدام، خاتمه کار و سایر تصمیمات پرسنلی دیگر کارکنان باید به عهده فرد متقاضی باشد.
 • فعالیت روزانه و عملکرد فرد متقاضی در اختیار خود او باشد.

نکته: سرپرستان و مدیران یک مجموعه و یا یک بخش فرعی در صورتی واجد شرایط دریافت ویزا EB1-C خواهند بود که برفعالیت سایر کارمندان متخصص و سوپروایزرها نظارت داشته باشند در غیر این صورت از آن‌ها به عنوان مدیر یاد نخواهد شد.

چه کسانی واجد شرایط “مدیریت اجرایی” هستند؟

مدیر اجرایی فردی است که:

 • مدیریت یک سازمان، نقش اصلی و یا هدایت عملکرد سازمان را بر عهده داشته باشد.
 • تایین کننده اهداف و سیاست‌های سازمان باشد.
 • اعمال کننده اختیارات و تصمیم گیری‌های گسترده باشد.
 • ناظرین عملکرد او از مدیران اجرایی بالاتر، هیئت مدیره و یا سهامداران باشند.

داشتن سابقه حداقل یک ساله در طول سه سال آخر قبل از مهاجرت

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد دارا بودن حداقل یک سال سابقه اشتغال در شرکت چند ملیتی طی سه سال آخر منتهی به درخواست ویزا EB1-C الزامی بوده که در این راستا مدیر و یا مدیر اجرایی می‌تواند مدت زمان اشتغال خود در شعبه‌ی خارجی شرکت را نیز برای برآورده کردن شرط “سابقه یک سال” لحاظ نماید.

مزایای ویزا EB1-C:

 • ویزای مهاجرتی EB1-C از مزایای بسیاری برخوردار بوده که موجب درخواست تعداد زیادی از متقاضیان واجد شرایط به آن می‌شود، این مزایا شامل مواردی است که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است:
  • متقاضیان این دسته از ویزا نیاز به دریافت گواهینامه کار و طی نمودن روند طولانی آن ندارند.
  • در این دسته از پرونده (EB1-C) هیچ تاخیری در روند دریافت ویزا وجود ندارد.
  • متقاضیان می‌توانند از گزینه پردازش حق بیمه که باعث تسریع در روند پرونده می‌شود استفاده نمایند.
  • یکی از قوانین مرسوم برای دریافت ویزا کاری، نبود متخصص دیگری در حوزه فعالیتی شماست، اما در این نوع از ویزا این موضوع اهمیتی ندارد.
  • در ویزا نوع EB1-C همسر و فرزندان زیر 21 سال متقاضی نیز واجد شرایط هستند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره