ویزای E-2

نمای کلی

ویزای سرمایه گذاری (E-2) ویژه متقاضیانی است که برای بسط و هدایت فعالیتهای شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا در جریان سرمایه گذاری چشمگیر (عظیم) اقتصادی در آن هستند، وارد آمریکا می شوند. وزارت امور خارجه از ملاک تناسب برای تعیین “چشمگیر” بودن سرمایه گذاری استفاده می کند. به طور کلی، هرچه هزینه راه اندازی شرکت یا واحد تجاری پایین تر باشد، به همین نسبت میزان سرمایه گذاری باید بالاتر باشد. برای مثال، اگر هزینه کل سرمایه گذاری 100000 دلار یا کمتر باشد، سرمایه گذار باید صد در صد این مقدار را بدهد تا سرمایه گذاری چشمگیر محسوب شود.

سرمایه متقاضی باید “در خطر” باشد بدین معنا که امکان از بین رفتن جزئی یا کلی سرمایه در اثر وارونه شدن فرصتهای سرمایه گذاری وجود داشته باشد. البته متقاضیان می توانند تا تأیید ویزای E سرمایه خود را نزد شخص ثالثی بسپارند مشروط بر اینکه مکانیزم قطعی حقوقی برای تضمین استفاده از این وجوه پس از تأیید درخواست ویزا وجود داشته باشد.

شرایط

متقاضیان باید برای بهره گیری از ویزای سرمایه گذاری، شرایط خاصی را احراز کنند. اینکه متقاضی ویزای سرمایه گذاری صلاحیت دریافت ویزا را دارد یا خیر، بستگی به نظر مأمور کنسولی دارد.

  • سرمایه گذار باید تبعه کشور طرف معاهده باشد- خواه فرد حقیقی باشد خواه حقوقی.
  • میزان سرمایه گذاری باید چشمگیر باشد. این میزان باید برای اداره موفقیت آمیز واحد تجاری کافی باشد. میزان سرمایه گذاری برای واحد تجاری کم هزینه باید بالاتر از میزان سرمایه گذاری برای واحد تجاری پرهزینه باشد.
  • سرمایه گذاری باید در یک شرکت واقعی و عامل صورت گرفته باشد. سرمایه گذاری راکد یا مخاطره آمیز پذیرفته نیست. وجوه آزاد در حساب بانکی یا وثیقه مشابه سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.
  • سرمایه گذاری نباید ناچیز باشد. درآمد حاصل از سرمایه گذاری باید کفاف اموری بیش از هزینه زندگی سرمایه گذار و خانواده اش را بدهد یا تأثیر شگرفی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.
  • سرمایه گذار باید مدیریت وجوه را در دست داشته باشد و سرمایه در معنای تجاری “در خطر” باشد. وامهای تجاری حاصل از دارایی های شرکت ممنوع می باشند.
  • سرمایه گذار باید برای توسعه و هدایت واحد تجاری به آمریکا بیاید. اگر متقاضی ویزا، سرمایه گذار اصلی نباشد، فرد مورد نظر باید سمت اجرایی، نظارتی یا بسیار تخصصی داشته باشد. کارگران عادی و غیرماهر واجد صلاحیت این ویزا محسوب نمی شوند.

ارزیابی شرایط شما برای درخواست ویزای E2

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره