ویزای L-1

ویزای L-1: انتقال کارمند از شعبه ای به شعبه دیگر شرکت

ویزای L-1 به کسانی داده می شود که در مدت سه سال قبل از درخواست پذیرش، حداقل به مدت یک سال به طور مداوم در استخدام اداره اصلی، شعبه، وابسته یا تابع شرکت واقع در آمریکا بوده باشد. فرد باید تنها برای ارائه خدماتش به شعبه، شرکت وابسته یا شرکت اصلی کارفرمای سابق وارد آمریکا شود. او باید در سمت مدیریتی، نظارتی یا بسیار تخصصی مشغول به کار شود.

افراد همچنین می توانند برای افتتاح یا استخدام در شرکتی جدید وارد آمریکا شوند. به طور کلی، این دسته از دارندگان ویزای L-1 حداکثر می توانند برای یک سال در آمریکا بمانند. بعد از آن متقاضی می تواند ثابت کند که نهاد آمریکایی (شرکت جدید) به فعالیت اقتصادی مشغول است بدین معنا که به طور منظم، نظام مند و مداوم به ارائه کالا و خدمات می پردازد. حضور صرف نماینده یا شرکت جدید در آمریکا کافی نیست. اگر متقاضی این شرط را ثابت کند، ویزا تمدید خواهد شد.

ویزای L1-A

ویزای L1-A مخصوص افرادی است که برای ارائه خدمات به شرکت اصلی، شعبه، وابسته یا تابع کارفرمای سابق خود به آمریکا می آیند. این افراد باید سمت مدیریتی یا نظارتی داشته باشند. کارمندان واجد صلاحیتی که برای افتتاح شعبه جدید وارد آمریکا می شوند، حق دارند حداکثر تا یک سال در آمریکا بمانند. دیگر مشمولین این گروه حق دارند حداکثر تا سه سال در ایالات متحده اقامت کنند . ویزای تمام دارندگان L1-A می تواند برای دو سال دیگر تمدید شود تا اینکه 7 سال فرجه متقاضی پر شود.

ویزای L1-B

این ویزا ویژه کسانی است که برای ارائه خدمات به شرکت اصلی، شعبه، وابسته یا تابع کارفرمای سابق خود به ایالات متحده سفر می کنند. این افراد باید در سمت بسیار تخصصی بکارگرفته شده باشند. کارمندان واجد صلاحیتی که برای افتتاح شعبه جدید وارد خاک آمریکا می شوند، می توانند به مدت حداکثر یک سال در آمریکا اقامت گزینند. دیگر کارمندان واجد صلاحیت حق دارند برای حداکثر سه سال در ایالات متحده بمانند. اگر دارندگان ویزای L1-B تقاضای تمدید ویزای خود را کنند، ممکن است بتوانند برای دو سال دیگر در آمریکا اقامت کنند تا زمانی که 5 سال فرجه اقامتی شان پر شود.

ویزای L-2

همسر و فرزندان مجرد (زیر 21 سال) ذی نفع حق دارند تقاضای ویزای L-2 را بکنند. شرایط مدت اقامت و محدودیتها همانند شرایط و محدودیتهای ویزای ذی نفع است. همسر و فرزندان ذی نفع نمی توانند در آمریکا کار کنند مگر اینکه قبلا اجازه کار را گرفته باشند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره