گرین کارت از روش EB-2 NIW

مهاجرت از طریق کار: EB-2

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت دوم EB-2 NIW دریافت کنید مشروط بر اینکه دارای تحصیلات عالیه یا معادل آن بوده و یا استعداد استثنایی داشته باشید. زیر مجموعه های ویزای مهاجرتی  EB-2 NIW و شرایط آنها در ذیل توضیح داده شده است:

دارندگان مدارج عالی

کار مورد درخواست شما باید مستلزم داشتن مدارج عالی تحصیلی و یا معادل آن‌ باشد و در صورتی‌ که متقاضی مدارج عالی تحصیلی را دریافت نکرده باشد لازم است مدرک لیسانس آمریکا و یا معادل آن‌ به همراه 5 سال تجربه کاری درخشان در حوزه مربوطه) را داشته باشد.


دارندگان استعداد استثنایی

شما باید استعداد استثنایی خود در زمینه علوم، هنر یا بازرگانی را به اثبات برسانید. توانایی استثنایی به معنای دارا بودن تخصص قابل توجهی است که ورای توانایی افراد عادی در زمینه علوم، هنر و یا امور بازرگانی باشد.

معافیت از داشتن پیشنهاد کاری به دلیل منافع ملی

اتباع خارجی ای که به این اصل متوسل می شوند خواستار معافیت از گواهی کار هستند چرا که چنین امری به نفع ایالات متحده خواهد بود. با اینکه مشاغلی که ذیل این اصل قرار می گیرند در قانون مشخص نشده است، کسانی معمولا از این امتیاز برخوردار می شوند که دارای استعداد استثنایی بوده (بخش استعداد استثنایی در بالا را مطالعه کنید) و با استخدام آنها منافع زیادی عاید ایالات متحده خواهد کرد. اشخاصی که به این اصل متوسل می شوند خود می توانند درخواست ویزای مهاجرتی کار بکنند (نیازی به کارفرما برای درخواست کار ندارند) و خود مستقیما می توانند درخواست گواهی کار به علاوه فرم I-140 (درخواست برای کارگر خارجی) را در اداره خدمات شهروندی و مهاجرت طرح نمایند.

ارزیابی شرایط شما برای درخواست ویزای EB-2/NIW

"*" indicates required fields

متقاضی چه نوع ویزایی هستید
مشخصات*
Accepted file types: pdf, jpg, doc, docx, Max. file size: 2 MB.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره