ویزای H

H1-B: ویزای موقت صاحبان مشاغل

ویزای H1-B به اتباع خارجی ای داده می شود که کارشان (کاری که در آمریکا خواهند داشت) نیازمند بکارگیری عملی و نظری دانش بسیار تخصصی است و این خود مستلزم اتمام دوره خاص آموزش عالی است. برای اینکه متقاضی واجد شرایط دریافت این ویزا باشد، باید (1) حداقل مدرک اتمام دوره 4 ساله دانشگاهی یا معادل آن را داشته باشد. (2) درآمدش درآمد متداولی که وزارت کار ایالات متحده تعیین کرده، باشد. (3) انجام شغل مورد نظر باید نوعا نیاز به مدرک 4 ساله دانشگاهی یا معادل آن داشته باشد. متخصصین کامپیوتر، معلمین، پزشکان، مهندسین، معماران، حسابداران و متخصصین حوزه درمان از جمله افرادی هستند که تحت ویزای H1-B تقاضای ورود به آمریکا را می کنند.

تعداد ویزاهای H1-B سقف سالیانه دارد که این تعداد در هر سال مالی 65000 می باشد. علاوه بر این، 20000 ویزا برای کسانی صادر می شود که مدارج عالی خود را از دانشگاههای ایالات متحده اخذ کرده اند. لازم به ذکر است حدود 6800 ویزا از 65000 ویزای بالا برای اتباع شیلی و سنگاپور کنار گذاشته می شود. هرساله اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از اوایل آوریل دادخواست کارفرمایان برای ویزای H1-B را قبول می کند. افرادی که با درخواست ویزای H1-B شان موافقت شده و وضعیت خود را تغییر داده اند یا ویزای H1-B خود را در خارج از آمریکا گرفته اند، می توانند از اول اکتبر مشغول به کار شوند.

این ویزا اساسا برای 3 سال اعتبار دارد اما به راحتی می توان آن را برای سه سال دیگر تمدید کرد. دارنده ویزای H1-B می تواند درخواست اقامت دائمی در ایالات متحده را بکند و لازم نیست در طول اقامتش اقامتگاه خارجی خود را حفظ کند. اگر درخواست اقامت دائمی به موقع ارائه شده باشد، امکان تمدید ویزای H1-B پس از 6 سال وجود دارد.

H-4: اعضای خانواده دارندگان ویزای H1-B

به همسر و فرزندان مجردِ زیرِ 21 سالی که دارنده ویزای H1-B را همراهی می کنند، ویزای H-4 اعطا خواهد شد. محدودیت 6 ساله ویزای H1-B در مورد ویزای وابستگان نیز صادق است اما دارندگان ویزای H-4 می توانند از مزایای تمدیدی که به دارنده ویزای H1-B پس از 6 سال تعلق می گیرد، بهره مند شوند. دارندگان ویزای H-4 نمی توانند در ایالات متحده کار کنند اما می توانند مشغول به تحصیل شوند. علاوه بر این، دارندگان ویزای H-4 می توانند حساب بانکی باز کنند و گواهینامه رانندگی بگیرند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟