ویزای F

ویزای F-1: ویزای محصلین

ویزای F-1 به افراد اجازه می دهد تا به عنوان محصل تمام وقت کالج، دانشگاه، مدرسه دینی، هنرستان هنرهای زیبا، دبیرستان، مدرسه ابتدایی، سایر موسسات آموزشی یا برنامه آموزش زبان وارد آمریکا شوند. محصل باید در برنامه یا دوره تحصیلی ای ثبت نام کند که در نهایت به او مدرک، دیپلم یا گواهی اعطا می شود. مدرسه مورد نظر نیز باید اجازه دولت آمریکا را برای پذیرش محصلین بین المللی داشته باشد.

ملاک کلی برای صدور ویزای F-1 شامل موارد ذیل است:

  • متقاضی باید دارای اقامتگاه خارجی باشد و قصد ترک آن را نداشته باشد.
  • متقاضی باید محصلی باشد که صلاحیت طی کردن یک دوره کامل آموزشی را دارد.
  • متقاضی تنها باید در موسسه ای که خود تعیین کرده و مطابق با سیستم اطلاعاتی دانشجویان و بازدیدکنندگان مبادله ای تأیید شده (SEVIS) تحصیل کند.
  • متقاضی باید خواستار ورود موقت به آمریکا باشد و تنها هدفش از ورود طی دوره تحصیلی در یکی از موسسات معتبر آموزشی یا سایر مراکز آموزشی شناخته شده در آمریکا باشد.
  • متقاضی نباید در مدرسه ابتدایی دولتی یا مدرسه دولتی برای آموزش بزرگسالان حاضر شود. او همچنین نباید به دبیرستان دولتی برود مگر اینکه برای کمتر از 12 ماه در این مدرسه حاضر شود و ثابت کند که هزینه آموزش را به طور کامل و بدون هیچ یارانه ای به هیئت مدرسه پرداخت کرده است.

ویزای F-2: همسر یا فرزند دارنده ویزای F-1

همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال محصل می توانند درخواست ویزای F-2 را بکنند و تا زمانی که محصل در وضعیت قانونی به سر می برد در آمریکا بمانند. همسر و فرزندان مجرد محصل می توانند با او وارد آمریکا شوند یا بعدا به او ملحق شوند.

برای درخواست ویزای F-2 دارنده ویزایF-1 باید با اداره دانشجویان بین المللی مدرسه اش تماس بگیرد و درخواست I-20 جدید برای وابستگان خود بکند. به احتمال زیاد از او خواسته می شود مدارکی مثل گواهی ازدواج یا تولد برای اثبات رابطه شان ارائه کند. علاوه بر این، دارنده ویزای F-1 باید ثابت کند که منابع کافی مالی برای حمایت از خانواده اش را دارد. مدارک قابل قبول در این زمینه شامل صورتحساب بانکی، فیش حقوقی، گواهی حمایت، و پس انداز خانوادگی فرد در کشورش می باشد. پس از دریافت I-20 جدید، فرد باید برای درخواست ویزای F-2 تقریبا همان فرآیندی را طی کند که در ویزایF-1 وجود دارد. بدین معنا که همسر و فرزندان مجرد باید وقت مصاحبه از سفارت یا کنسولگری آمریکا بگیرند و تمام مدارک بالا به اضافه اطلاعات تکمیلی برای اثبات درخواستشان را در روز مصاحبه بیاورند.

همسری که در وضعیت F-2 بسر می برد نمی تواند در دوره کامل آموزشی ثبت نام کند یا برای اخذ مدرک درس بخواند. با این وجود، او می تواند در کلاسهایی با ماهیت عملی یا تفریحی شرکت کند مانند اینکه از روی سرگرمی یا علاقه پاره وقت درس بخواند. فرزندی که در وضعیت F-2 بسر می برد می تواند در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه درس بخواند. اما همسر یا فرزند مجرد باید وضعیت F-2 خود را به F-1 تبدیل کنند تا بتوانند تحصیلات عالیه را به صورت تمام وقت دنبال کنند. این افراد تا زمانی که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت با درخواستشان موافقت نکرده نمی توانند در دانشگاه حاضر شوند. ذکر این نکته ضروری است که با 21 ساله شدن فرزند دارنده ویزای F-1، او وضعیتF-2 خود را (که از دارنده F-1 گرفته بود) از دست می دهد و باید برای ماندن در آمریکا وضعیت خود را به وضعیت غیرمهاجرتی دیگری تبدیل کند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟