ویزای B

ویزای B برای بازدیدکنندگان غیرمهاجری صادر می شود که قصد تفریح یا انجام کاری را در ایالات متحده دارند. متقاضی باید منابع مالی کافی (ازجمله منابع لازم برای سفر و ماندن در ایالات متحده) برای به انجام رساندن هدف سفر خود داشته باشد. متقاضی باید ایالات متحده را در پایان اقامت موقت خود ترک کند.

فرد باید برای دریافت ویزای B تنها درخواست نامه خود را به کنسولگری یا سفارت آمریکا بفرستد و نیازی نیست درخواست خود را با اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا مطرح کند. مسافران خارجی ای که اتباع کشورهای واجد شرایط هستند، می توانند با استفاده از برنامه معافیت از ویزا، بدون ویزا از آمریکا دیدن کنند.

ذکر این نکته ضروری است که تبعه خارجی ای که با ویزای B وارد آمریکا می شود نباید مشغول به کار منفعت آمیز (کار برای استخدام) شود. علاوه بر این، او نمی تواند خود را مشغول تحصیلات دانشگاهی کند (البته استثنائات محدودی در این زمینه وجود دارد).

ویزای B-1: بازکننده موقت برای انجام کار

در این نوع ویزا به بازدیدکننده اجازه داده می شود برای مدتی که جهت انجام کارش کافی است، در آمریکا بماند. در اینجا عبارت “کار” دال بر همایش، کنفرانس، مشاوره و سایر فعالیتهای قانونی با ماهیت حرفه ای یا تجاری است. این عبارت شامل استخدام محلی یا کار برای استخدام نیست. عموما این افراد می توانند برای کمتر از سه ماه از آمریکا بدین منظور دیدن کنند.

ویزای B-2: بازدیدکننده موقت برای تفریح

بازدیدکننده غیرکاری معمولا در ذیل یکی از گروههای فوق قرار می گیرد:

  1. گردشگران
  2. آنهایی که برای دیدن خانواده یا دوستان خود آمده اند
  3. بازدیدکنندگانی که به دلایل پزشکی یا مربوط به سلامت به آمریکا آمده اند
  4. شرکت کنندگان در همایشهای سازمانهای اجتماعی
  5. شرکت کنندگان در رویدادهای غیر حرفه ای مربوط به موسیقی، ورزش یا امثال آن که هیچ پاداشی برای آن دریافت نمی کنند و
  6. افرادی که این غیرمهاجرین را همراهی می کنند.

اکثر دارندگان ویزای B-2 اجازه دارند تا 6 ماه در ایالات متحده بمانند هرچند امکان تمدید نیز وجود دارد.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟