ویزای مهاجرتی EB-2 آمریکا

مهاجرت از طریق کار: EB-2

شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت دوم دریافت کنید مشروط بر اینکه دارای تحصیلات عالیه یا معادل آن بوده یا استعداد استثنایی داشته باشید. زیر مجموعه های ویزای EB-2 و شرایط آنها در ذیل توضیح داده شده است:

دارندگان مدارج عالی

کار مورد درخواست شما باید مستلزم داشتن مدارج عالی تحصیلی باشد و شما نیز باید این مدرک یا معادل آن (لیسانس به علاوه 5 سال تجربه کاری درخشان در حوزه مربوطه) را داشته باشید.


دارندگان استعداد استثنایی

شما باید استعداد استثنایی خود در علوم، هنر یا بازرگانی را به اثبات برسانید. توانایی استثنایی به معنای دارا بودن تخصص قابل توجهی است که ورای توانایی افراد عادی در زمینه علوم، هنر و یا امور بازرگانی باشد.

معافیت از داشتن پیشنهاد کاری به دلیل منافع ملی

اتباع خارجی ای که به این اصل متوسل می شوند خواستار معافیت از گواهی کار هستند چرا که چنین امری به نفع ایالات متحده خواهد بود. با اینکه مشاغلی که ذیل این اصل قرار می گیرند در قانون مشخص نشده است، کسانی معمولا از این امتیاز برخوردار می شوند که دارای استعداد استثنایی بوده (بخش استعداد استثنایی در بالا را مطالعه کنید) و با استخدام آنها منافع زیادی عاید ایالات متحده خواهد شد. اشخاصی که به این اصل متوسل می شوند خود می توانند درخواست ویزای مهاجرتی کار بکنند (نیازی به کارفرما برای درخواست ندارند) و خود مستقیما می توانند درخواست گواهی کار به علاوه درخواست I-140 (درخواست برای کارگر خارجی) را در اداره خدمات شهروندی و مهاجرت طرح کنند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره