اقامت دائم ایالات متحده آمریکا از طریق ویزاهای استخدام محور بی گمان کماکان دست یافتنی است

به قلم دکتر طاهر کاملی سیاست مهاجرتی سختگیرانه ترامپ که با رویه مهاجرپذیر ایالات متحده آمریکا سر ناسازگاری دارد، از نظر افراد در اقصا نقاط دنیا دور نمانده است. این خط مشی مهاجرستیز به منزله محور برنامه های ترامپ که علی الظاهر (بنا بر ادعای ترامپ) می توان مشکلات اساسی آمریکا را بدین وسیله برطرف نمود، دل نگرانی اتباع خارجی را برانگیخته است. دارندگان افتخارات عظیم علمی و حرفه ای و سرمایه گذاران (که شرایط بهره مندی از ویزاهای اقامتی EB-1، EB-2 NIW و EB-5

موج ضد مهاجرتی نگرانی شما را برانگیخته است؟ هم اینک درخواست مهاجرت از طریق خانواده خود را ثبت نمایید.

به قلم دکتر طاهر کاملی دونالد ترامپ اولویتهای خود را در طول انتخابات ریاست جمهوری واضح و آشکار ساخت. اِعمال قوانین مهاجرتی در زمره این اولویتها به شمار می رود. تمرکز محافظه کاران در طی ماههای اخیر بر خاتمه “مهاجرت زنجیره ای”  بوده است.”مهاجرت زنجیره ای” عبارتی کلی و نادقیق بوده که دلالت بر مهاجرت از طریق خانواده دارد. اما ایجاد زنجیره خود فرآیندی شاق و دشوار است چرا که دارندگان کارت سبز و اتباع آمریکا پس از گذشت سالیان سال می توانند امکان مهاجرت والدین و خواهر و برادر خود را مهیا کرده و سپس بستر ورود سایر بستگان