برخی از ویزاهای آمریکا در جهت پیشبرد چشمگیر منافع ملی آمریکا عمل کرده اند

به قلم دکتر طاهر کاملی

سیاست تسامح صفر دولت ترامپ نسبت به مسائل مهاجرتی، مهاجرت را به یکی از مباحث داغ روز مبدل کرده است. در این میان، حتی برخی اتخاذ رویکرد مهاجر ستیزی را در راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید اثربخش دانسته اند. برخلاف باور واهی و اشتباه دونالد ترامپ که سیستم فعلی مهاجرت، منافع ملی ایالات متحده آمریکا را به چالش کشیده و بدین ترتیب، اصلاحات جامعی می طلبد، تحقیقات گسترده این ایده را نقض می نمایند. ویزاهایی همچون ویزای J-1 (به عنوان ویزای غیرمهاجرتی)، EB-1، EB-2 NIW و EB-5 همگی منافع ایالات متحده امریکا را تأمین کرده اند. پاره ای از مزایای ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی آمریکا در ذیل به تصویر کشیده شده است.

رفع کمبود متخصص

کمبود شدید پزشک و دندانپزشک در ایالات متحده آمریکا (به عنوان یکی از مصادیق کمبود نیروی کاری در آمریکا) مسجل گردیده است. انتظار می رود این عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی متخصص پزشکی در آینده افزایش یابد. رشد جمعیت، افزایش سالخوردگان و بازنشستگی پزشکان و دندانپزشکان، مسئول چنین موضوعی قلمداد گردیده اند. به مدد ویزاهایی همچون J-1، EB-1 و EB-2 NIW بوده است که برخی از ایالات از قبیل نوادا که جمعیت پزشکان در حال فعالیت آن بسیار اندک است، به مبارزه علیه این چالش پرداخته اند. علی رغم آنکه ویزای J-1 در زمره ویزاهای غیرمهاجرتی قرار گرفته و متخصصین خارجی (که در آمریکا تعلیمات و آموزشهای پزشکی می بینند) عموما می بایست پس از اتمام برنامه آمریکا را به مدت ۲ سال به مقصد کشور خود ترک گویند، اما گزینه معافیت ویزای J-1 اسباب اقامت (ماندن) ایشان را فراهم آورده و بدین وسیله، آنها می توانند حداقل برای ۳ سال در مناطق دچار کمبود خدمت کنند. این موضوع خود با تأمین منافع ملی ایالات متحده امریکا همراه است. البته باید شرایطی همچون عدم کامیابی در استخدام پزشک آمریکایی اثبات گردد.

ترقی اقتصاد آمریکا

ویزاهای مهاجرتی همچون ویزای سرمایه گذاری EB-5 با تزریق سرمایه (حداقل ۵۰۰ هزار دلار) به اقتصاد آمریکا و اشتغال زایی، کمک شایان ذکری به اقتصاد آمریکا نموده اند. متخصصین زبردست نیز با استعداد و دانش خود، موهبتی برای اقتصاد آمریکا بشمار می روند تا سربار و آفت جان.

تأثیر در نوآوری

مهاجران بسیار تحصیل کرده همواره سهم بسزایی در شکوفایی نوآوری در آمریکا ایفا نموده اند. یک چهارم برندگان جایزه نوبل آمریکا در خارج متولد شده و یک سوم ابداع و نوآوری در آمریکا در طول ۵۰ سال اخیر مرهون مهاجران بسیار تحصیل کرده بوده است. بنابراین، با وجود آنکه به امر مهاجرت به دیده تردید نگریسته می شود، منافع ملی آمریکا عملا با مهاجرت گره خورده است.

خدمات ما حوزه وسیعی از امور همچون ویزاهای EB-1، EB-2 NIW، EB-5 و E-2 را دربرمی گیرد. چنانچه قصد دارید به واسطه یکی از این طرق به ایالات متحده آمریکا نقل مکان نمایید، قبل از اِعمال قوانین سخت، تصمیم خود را اتخاذ نمایید. سهم شما در این مسیر آسودگی خاطر خواهد بود چراکه وکلای متخصص و دلسوز مسئولیت امور را به عهده گرفته و در جهت تسهیل هرچه بیشتر فرآیند مهاجرت عمل خواهند کرد. سؤالات از طریق شماره تلفن ۳۱۲.۴۲۷۰۱۳۹ یا ایمیل taher@kameli.com قابل طرح می باشند.

درخواست مشاوره