درخواست SEC رد شد

زمانی که SEC دعوا و شکوائیه ای را مطرح می کند، همگی تصور می کنند که متهم، مرتکب اعمال اتهامی شده و لاجرم تنها تعیین مجازات باقی می ماند. از همه بدتر آنکه اداره مهاجرت آمریکا نیز به صحت این موضوع معترف بوده و پیش از اتمام و به نتیجه رسیدن پرونده های SEC درخواستهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران را رد یا لغو کرده و به حیات مراکز منطقه ای پایان می دهد. اما باید به خاطر داشته باشیم که شاید متهم روایت بهتر و موجه تری از داستان داشته و مقصر شناخته نشود. قاضی دادگاه فدرالی که مسئولیت رسیدگی به شکایت اخیر SEC در رابطه با برنامه EB-5 را به عهده داشته، به این نتیجه رسید که “SEC در موارد متعددی از ارائه استدلالات کامل و پخته برای اثبات نقض قوانین سهام از سوی متهم بازمانده است”. لینک رأی قاضی که بازتابی از پرونده به روایت متهم است، در پایان مقاله عامل ساخت و ساز خانه های سالمندان از برنامه EB-5 منع نشده و مسأله قیمومیت پروژه ها منتفی می شود (به تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۱۷)، آمده است. برای ملاحظه نظرات SEC در خصوص وقایع، شکایت مدنی SEC علیه سید طاهر کاملی و دیگران به شماره پرونده 17-cv-04686 را (مورخه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷) رویت فرمایید. خلاصه مسائل در مقاله SEC یکی از اولین شکستهای بزرگ خود را در حیطه برنامه 5-EB تجربه می کند (به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷)، منعکس شده است.

وبلاگ EB-5
۹ سپتامبر ۲۰۱۷

درخواست مشاوره