درخواست SEC رد شد

زمانی که SEC دعوا و شکوائیه ای را مطرح می کند، همگی تصور می کنند که متهم، مرتکب اعمال اتهامی شده و لاجرم تنها تعیین مجازات باقی می ماند. از همه بدتر آنکه اداره مهاجرت آمریکا نیز به صحت این موضوع معترف بوده و پیش از اتمام و به نتیجه رسیدن پرونده های SEC درخواستهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران را رد یا لغو کرده و به حیات مراکز منطقه ای پایان می دهد. اما باید به خاطر داشته باشیم که شاید متهم روایت بهتر و موجه تری از داستان داشته و مقصر شناخته نشود. قاضی دادگاه فدرالی که مسئولیت رسیدگی

درخواست مشاوره