Travel Ban Videos

در مجموعه دفتر وکالت دکتر طاهر کاملی و همکاران همواره این اعتقاد وجود دارد که بهترین راه قدم برداشتن در هر مسیری کسب آگاهی لازم در خصوص آن مسیر می باشد. آقای دکتر طاهر کاملی مدیریت مجموعه که بالای 20 سال سابقه وکالت موفق را در کارنامه خود دارند با علم به این مساله سالهای سال است که با تهیه ویدئوهای آموزشی به زبانهای انگلیسی و نیز فارسی اقدام به آموزش متقاضیان مهاجرت به آمریکا نموده اند. کلاسهای مهاجرتی آقای دکتر حاوی مجموعه مطالب آموزشی ایشان در خصوص برنامه های مهاجرتی مختلف کشور آمریکا می باشد.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره