چرا ویزای E-2؟

به قلم دکتر طاهر کاملی. تصوری که در اذهان بسیاری از افراد ریشه دوانده این است که اتباع ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی علیه ایران از سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا محروم می باشند. حال آنکه افراد می توانند با تمسک به ویزای سرمایه گذاری E-2 زمینه نقل مکان خود به ایالات متحده آمریکا را فراهم کنند. به موهبت وجود این ویزا، اتباع کشورهایی که پیمان تجاری با ایالات متحده آمریکا بسته اند، قادر خواهند بود با سرمایه گذاری وارد ایالات متحده آمریکا شوند. خوشبختانه انعقاد پیمان تجاری بین ایران و

درخواست مشاوره