آیا سرمایه لازم برای برنامه EB-5 را می تواند از طریق هدیه یا وام به دست آورد؟

به قلم دکتر طاهر کاملی برنامه مهاجرتی EB-5 که پیشینه آن به سال ۱۹۹۰ بازمی گردد، همواره یکی از طرق جذاب برای کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا محسوب شده و میزان مشارکت سرمایه گذاران خارجی در این برنامه چشمگیر گزارش شده است. شایان ذکر است که حدود ۴۰ هزار درخواست ویزای مهاجرتی EB-5 در سه سال اخیر نزد اداره مهاجرت و خدمات شهروندی آمریکا به ثبت رسیده است. برنامه EB-5 توانسته است از بدو پیدایش برای اقتصاد آمریکا کارآمد باشد. این برنامه حقیقتا به یکی موجبات اساسی اشتغال زایی تبدیل گشته و در جهت بهبود

۵ مورد از مزایای کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا

به قلم دکتر طاهر کاملی ایالات متحده آمریکا مرکز فرصتهای شخصی و کاری بوده و در زمره کشورهایی است که بسیاری از مهاجران آرزوی زندگی در آن را در سرمی پرورانند. افراد از اقصا نقاط دنیا برآنند که ایالات متحده آمریکا را خانه خود قرار دهند تا بدین وسیله از فرصتهای ترقی شغلی بسزایی بهره مند شوند. خصایص ظاهری حیرت انگیز، زیرساختهای بسیار توسعه یافته و مردمان خونگرم آمریکا، رغبت افراد به کسب کارت سبز و سکونت در این کشور را توجیه می کنند. چنانچه کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا را مدنظر دارید، طیف جدیدی از امتیازات، منافع و حقوق در

درخواست مشاوره