دستورالعمل پرداخت

اگر به هر دلیلی نمیتوانید پرداخت آنلاین را به صورت آنلاین انجام دهید، در 24 ساعت آینده دستور پرداخت را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد

برای هر گونه سوال پرداخت، لطفا به ایمیل

payment@kameli.com

متشکرم

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟