IRGC Lawsuit

شکایت در دادگاه منطقه ای فدرال برای خدمت در سپاه پاسداران

دفاتر حقوقی کاملی و همکاران می توانند به نمایندگی از شما در دادگاه منطقه‌ای فدرال ایالات متحده علیه دولت ایالات متحده طرح شکایت کنند.

آیا درخواست شما برای ویزای مهاجرتی به ایالات متحده به دلیل خدمت در سپاه پاسداران رد شده است؟

شرایط شاکی

خارج از ایالات متحده زندگی می‌کنید و ویزای شما پس از 15 آوریل 2019 به دلیل زیر رد شده است:

 

  1. قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا، بند (B)(3)(a)، و/ یا
  2. هرگونه سابقه همکاری قبلی با سپاه پاسداران قبل از 15 آوریل 2019

 

و 

 

الف. همکاری قبلی شما با سپاه پاسداران فقط برای خدمت سربازی اجباری بوده و شما سرباز نبوده بلکه کارگر یا کارمند رده دوم بوده‌اید.  

ب. همکار یا عضو فعلی سپاه پاسداران نیستید.

یا

شما در ایالات متحده اقامت دارید و درخواست تغییر وضعیت غیر اقامتی به اقامت آمریکا، پناهندگی یا معافیت از اخراج از آمریکا را داده‌اید اما پس از 15 آوریل 2019 به دلیل مسائل مربوط به سپاه پاسداران رد شده است.

 

   و

 

الف. همکاری قبلی شما با سپاه پاسداران فقط برای خدمت سربازی اجباری بوده و شما سرباز نبوده بلکه کارگر یا کارمند رده دوم بوده‌اید.  

ب. نماینده یا عضو فعلی سپاه نمی باشید.

درخواست معافیت برای کسانی که خدمت سربازی در سپاه بودند.

اگر خود را در موقعیتی که در بالا توضیح داده شد می‌بینید و تمایل دارید دفاتر حقوقی کاملی و همکاران از طرف شما طرح شکایت کند، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید:

لطفاً توجه داشته باشید که این فقط یک فرم ارزیابی اولیه است. با دریافت فرم شما، تیم حقوقی ما صلاحیت شما را برای شکایت تعیین می‌کند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره