ویزای تجاری EB-2 NIW

ویزای EB-2 NIW برای افرادی در دسترس است که نشان دهند کسب و کار، پروژه یا طرحی دارند که دارای منافع ملی است. آنها می توانند بدون حمایت کارفرما برای ویزای EB-2 NIW درخواست دهند. با این حال، هنوز هم افراد باید سطح مشخصی از مهارت را نشان دهند، یعنی آستانه صلاحیت ویزای EB-2 NIW.

ارزیابی شرایط شما برای درخواست ویزای EB-2/NIW

"*" indicates required fields

متقاضی چه نوع ویزایی هستید
مشخصات*
Accepted file types: pdf, jpg, doc, docx, Max. file size: 2 MB.

مزایا

مزایای مهم و کلیدی برای متقاضی خارجی عبارتند از:

  • ویزا حاضر: متقاضیان خارجی که موفق به دریافت تاییدیه USCIS شده باشند، می‌توانند برای دریافت ویزای مهاجرت خود و یا تنظیم وضعیت آن، می‌توانند بدون منتظر ماندن درخواست دهند. کلمه “حاضر” بدین معنا بوده که هیچ تاخیری در دسته EB-2 NIW وجود ندارد.
  • چشم پوشی از شرط پیشنهاد کاری (جاب آفر): متقاضیان خارجی می‌توانند درخواست خود را بدون داشتن پیشنهاد کاری ارائه دهند.
  • چشم پوشی از اجازه کار: اجازه کار برای متقاضیان EB-2 NIW الزامی نیست.
  • همسر و فرزندان زیر 21 سال متقاضی خارجی به عنوان زیر مجموعه می‌توانند اقامت دائم کشور آمریکا را دریافت نمایند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره