Writ of Mandamus : واداشتن مأموران کنسولی به ایفای وظایف قانونی خود

به قلم دکتر طاهر کاملی.

بیش از یک سال از اِعمال سیاست غیرانسانی دونالد ترامپ (آخرین نسخه منع سفر) بر ضد اتباع کشورهای مسلمان که هزاران متقاضی ویزا را در وضعیت بلاتکیفی و استیصال نگاه داشته، سپری شده است. علی رغم آنکه بنا بود ضرورت دستورالعمل ترامپ مبنی بر منع سفر هر شش ماه یک بار مورد بازبینی قرار گیرد، این دستورالعمل کماکان و بدون محدودیت زمانی به حیات خود ادامه داده است. در پرتو چنین شرایطی است که اتباع کشورهای موضوع منع سفر گزینه ای جز ارائه درخواست معافیت از منع سفر پیش روی خود نمی بینند، باشد که به عزیزان خود پیوسته و فعالیت پیشنهادی خود را در ایالات متحده آمریکا پیش گیرند.

 

موافقت با درخواست معافیت اساسا بر تأمین سه شرط متکی است. با احراز این سه شرط است که متقاضیان ویزا قادر به ورود به خاک آمریکا خواهند بود. براساس این معیار، متقاضی ویزا می بایست این موضوع را به اثبات برساند که منع ورود به آمریکا مشقت بسیاری را برای وی به ثمر آورده، منافع آمریکا با ورود وی به این کشور تأمین شده و خطری متوجه امنیت ملی یا نظم عمومی آمریکا در اثر ورود وی نخواهد بود. با این وجود، برخی از مأموران کنسولی که درخواستهای معافیت را مورد بررسی قرار می دهند، از اجرای دستورالعمل اجتناب ورزیده و فرصت اثبات شایستگی برای اخذ معافیت را از متقاضیان ویزا دریغ کرده اند. بسی جای تأسف است که مأموران کنسولی در بسیاری از موارد درخواستهای معافیت را به موقع مورد رسیدگی قرار نداده اند. با این تأخیر دلیلی برای سفر متقاضیان (نظر به فوریت برخی از مسائل و ورود هرچه زودتر افراد) باقی نمانده است.

 

با آنکه مأموران کنسولی اختیار موسعی در تعیین شایستگی افراد برای اخذ معافیت در اختیار دارند، ایشان نباید پرونده ها را به مدت طولانی مسکوت باقی بگذارند. درواقع، مأموران کنسولی ملزم به اعلام تصمیم بهنگام خود مبنی بر شایستگی یا عدم شایستگی متقاضی برای اخذ معافیت می باشند. چنانچه خلاف این امر آشکار گردد، مکانیزم حقوقی به نام writ of mandamus به یاری متقاضیان ویزا خواهد شتافت. تحت این مکانیزم، دادگاه فدرال مأمور کنسولی را به صدور یا عدم صدور ویزای آمریکا وامی دارد. لطفا عنایت داشته باشید که writ of mandamus موافقت با درخواست معافیت از دستورالعمل ترامپ را به هیچ وجه تضمین ننموده، بلکه صرفا الزام مأمور کنسولی به رعایت وظایف قانونی را مدنظر دارد.

 

درخواستهای مربوط به writ of mandamus در بسیاری از موارد با موفقیت همراه بوده و بدین وسیله، مأمور کنسولی به اعلام فوری تصمیم خود واداشته شده است. من باب مثال، در شکایتی که از سوی یکی از اتباع ایران علیه مأمور کنسولی نزد دادگاه منطقه ای در بخش شمالی کالیفرنیا مطرح گردید، دادگاه به نفع تبعه ایران رأی صادر کرد. دادگاه تأخیر در صدور تصمیم نهایی را غیرموجه و غیرمنطقی خوانده و بدین رو، با صدور حکمی مأمور کنسولی را به بررسی درخواست معافیت تا زمان معینی ملزم ساخت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص writ of mandamus و چگونگی آغاز فرآیند، از طریق پست الکترونیک taher@kameli.com  یا شماره تلفن 312.233.1000 با ما تماس حاصل فرمایید. با بهره گیری از خدمات دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران که مجهز به تجربه بی بدیل در زمینه پرونده های writ of mandamus می باشد، نگرانی و عدم اطمینان از صیانت از حقوق شما بی پایه خواهد بود.

درخواست مشاوره