چه دلایلی منجر به رد درخواست گرین کارت می شوند؟

Many Reasons Why a Green Card Application is Denied?

به قلم دکتر طاهر کاملی

آگاهی از رد درخواست کارت سبز (فرد می تواند بسته به شرایط خود فرم I-485 یا به عبارتی فرم تغییر وضعیت مهاجرتی را در آمریکا تکمیل نموده یا از کنسولگری آمریکا درخواست ویزای مهاجرتی نماید) می تواند برای افراد ناگوار باشد. لیکن مسئولان امر درخواست کارت سبز اشخاص را به دلایل پوچ و بی اساس رد نمی کنند. بلکه ممانعت از تأیید درخواست کارت سبز اغلب اوقات بر دلایل پذیرفتنی و موجه مبتنی است.

علی رغم آنکه این تصمیم به سادگی قابل تغییر نمی باشد، اطلاع از دلیل رد درخواست می تواند به نوعی به ابهامات خاتمه دهد. پاره ای از مهمترین دلایل رد درخواست کارت سبز در ذیل شرح و توضیح داده شده اند:

سلامت

ارائه گزارش آزمایشهای پزشکی یکی از مستلزمات کسب اقامت دائم آمریکا می باشد. این آزمایشات باید از سوی پزشک مورد تأیید دولت به انجام رسیده باشد. مطالب مندرج در گزارش می تواند اخذ کارت سبز را منتفی سازد.

دولت ایالات متحده آمریکا با دقت و موشکافی خاصی سلامت افراد را مورد بررسی قرار داده و چنانچه گزارش پزشکی، ابتلا به بیماری مسری خطرناک یا مهلک را دلالت کند، درخواست کارت سبز شما رد خواهد شد. نزدن واکسنهای لازم نیز همین نتیجه را به همراه خواهد داشت. متقاضیان باید مطابق با قوانین مهاجرت آمریکا واکسنهای خاصی را پیش از صدور ویزای مهاجرتی زده باشند.

گذشته از این، چنانچه گزارش پزشکی اعتیاد به مواد مخدر یا اختلال روانی را نمایان سازد، این مسئله نیز رد درخواست کارت سبز را به ثمر خواهد آورد.

تهدید علیه امنیت ملی

چنانچه حضور شما در آمریکا تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا تلقی شود، این مسئله رد درخواست کارت سبز را در پی خواهد داشت. عبارت “تهدید” دال بر عضویت در گروههای تروریسی، حزبهای استبدادی، گروههای نازی، مشارکت در نسل کشی و مواردی از این قبیل می باشد.

به همین ترتیب، خرابکاری، جاسوسی و نقض قوانین صادراتی آمریکا با رد درخواست کارت سبز ملازمه خواهد داشت.

سوءپیشینه کیفری

اگر به ارتکاب جرمی محکوم شده یا به منظور انجام فعالیت مجرمانه وارد آمریکا می شوید، رد درخواست کارت سبز متصور خواهد بود. جرایم متعددی از قبیل فاحشه گری، پولشویی، مشارکت در اعمال منافی عفت به قصد کسب منفعت مالی، و قاچاق مواد مخدر در این حیطه قرار می گیرند.

نقض قوانین مهاجرتی

در صورت ورود غیرقانونی به خاک ایالات متحده آمریکا اداره مهاجرت آمریکا از تأیید درخواست کارت سبز شما ممانعت خواهد کرد. ارائه اطلاعات نادرست و ورود قاچاقی به آمریکا از مصادیق ورود غیرقانونی محسوب می شوند. نقض قوانین مهاجرتی مشتمل بر اعمالی همچون سوءاستفاده از فرآیند ویزا، عدم مشارکت در فرآیند اخراج از آمریکا و عدم تبعیت از شرایط و مقررات ویزا می باشد.

بدین ترتیب، از پاره ای از دلایل که رد درخواست کارت سبز شما را موجب شده یا ممکن است در آینده سبب گردد، مطلع شدید. عوامل متعدد دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرند. گاهی اشتباه مقامات مهاجرتی رد درخواست کارت سبز را به همراه دارد.

در صورتی که به ناعادلانه بودن رد درخواست کارت سبز خود اعتقاد دارید، با وکلای مهاجرت ما جهت مساعدت تماس حاصل نمایید. وکلای متعهد و کارآزموده ما هم چنین می توانند شما را گام به گام در فرآیند درخواست کارت سبز یاری نموده تا اقامتگاه دائم خود را در ایالات متحده آمریکا مقرر سازید. حتما هرگونه سؤال خود را از طریق ایمیل taher@kameli.com یا شماره تلفن ۰۰۱.۳۱۲.۴۲۷.۰۱۳۹ مطرح نمایید.

درخواست مشاوره