دارندگان ویزای مصونیت موقت ممکن است با خطر اخراج از آمریکا مواجه شوند

به قلم دکتر طاهر کاملی

ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که به اتباع برخی از کشورها وضعیت پناهندگی موقت اعطا می کند، کشورهایی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی با مشکلات دست به گریبان هستند. چنین مزیتی تحت برنامه مصونیت موقت قانون مهاجرت (مصوب ۱۹۹۰) پیش بینی شده است. این کشورها شامل السالوادور، گینه، هائیتی، هندوراس، لیبریا، نپال، نیکاراگوئه، سیرالئون، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن می باشند.

دارندگان ویزای مصونیت موقت تاکنون با احراز شرایط اداره مهاجرت می توانستند به اقامت دائم و تابعیت ایالات متحده آمریکا نائل شوند. طی مراحل بازرسی و پذیرش، یکی از شرایطی است که دارندگان ویزای مصونیت موقت باید برای کسب کارت سبز آمریکا تأمین نمایند. این فرآیند مؤید انجام بازرسی های لازم امنیتی است.

اما براساس تصمیم دولت ترامپ، تمامی دارندگان ویزای مصونیت موقت که بدون طی مراحل بازرسی و پذیرش وارد خاک آمریکا شده اند، به طور خودکار از درخواست کارت سبز محروم می شوند. این مسئله فارغ از انجام بازرسی شدید امنیتی پس از ورود به آمریکا صادق خواهد بود.

مطابق با تصمیم اخیر، تمامی مهاجرانی که مراحل بازرسی و پذیرش را در مرز ورود به آمریکا نگذرانده اند، رسما از درخواست کارت سبز آمریکا بی بهره مانده و پس از انقضای ویزای مصونیت موقت از آمریکا اخراج خواهند شد.

پایان رؤیای آمریکایی؟

این تصمیم برای هزاران فردی که دارای ویزای مصونیت موقت می باشند، چیزی کمتر از حکم اعدام نیست. براساس این تصمیم، افراد اعم از والدین، همسر و فرزندان که طی دهها سال زندگی خود را در آمریکا پایه ریزی کرده اند، اینک باید امنیت حاکم بر آمریکا را بدرود گفته و به آغوش خطر در کشور خود روند. بسیاری از این افراد کماکان با نابسامانی اقتصادی و سیاسی در کشور متبوع خود مواجه خواهند شد.

بسیاری از دارندگان ویزای مصونیت موقت خود کارفرما بوده، کسب و کار خود را تأسیس نموده و برای جمع کثیری از اتباع آمریکا اشتغال زایی نموده اند. لیکن لازم الاجرا شدن این تصمیم به تمام آرزوها و اهداف پی گرفته شده هزاران فرد در سراسر آمریکا پایان خواهد داد.

این پایان خط نبوده و روزنه امید همچنان باقی است. مدافعان حقوق مهاجرت، شکایتی گروهی علیه اداره مهاجرت آمریکا اقامه نموده و مشروعیت و مبنای ادعاهای دولت در خصوص وضعیت دارندگان ویزای مصونیت موقت را به چالش کشیده اند. این دعوا که همچنان در جریان است، سوءتفسیر و نقض قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا و قانون آیین دادرسی اداری توسط وزارت امنیت داخلی را مورد سؤال قرار می دهد.  

مطابق با درخواست مطرح در شکایت، دادگاه استیناف حوزه ششم و نهم ایالات متحده آمریکا از اداره مهاجرت خواسته است به معنای تحت اللفظی قانون پایبند بوده و کارت سبز را به متقاضیانی که مراحل لازم امنیتی را طی کرده و شرایط درخواست را احراز کرده اند، اعطا نماید. این دعوا همچنان در حال رسیدگی بوده و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. تنها با گذشت زمان می توان دریافت که چه آینده ای در انتظار دارندگان ویزای مصونیت موقت است.

آیا خواستار اخذ تابعیت آمریکا می باشید؟

دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران آمادگی خود‌ برای ارائه اطلاعات در خصوص اقدامات لازم را اعلام می دارد تا بدین وسیله به کسب منافع مهاجرتی مورد مطالبه خللی وارد نشود
درخواست مشاوره