۵ مورد از مزایای کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا

به قلم دکتر طاهر کاملی

ایالات متحده آمریکا مرکز فرصتهای شخصی و کاری بوده و در زمره کشورهایی است که بسیاری از مهاجران آرزوی زندگی در آن را در سرمی پرورانند. افراد از اقصا نقاط دنیا برآنند که ایالات متحده آمریکا را خانه خود قرار دهند تا بدین وسیله از فرصتهای ترقی شغلی بسزایی بهره مند شوند. خصایص ظاهری حیرت انگیز، زیرساختهای بسیار توسعه یافته و مردمان خونگرم آمریکا، رغبت افراد به کسب کارت سبز و سکونت در این کشور را توجیه می کنند.
چنانچه کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا را مدنظر دارید، طیف جدیدی از امتیازات، منافع و حقوق در انتظار شما خواهند بود. شماری از مزایای بدیهی که با کسب تابعیت آمریکا دریافت می نمایید، در ذیل آمده اند:

حق رأی
شما با کسب تابعیت آمریکا می توانید در تمامی انتخابات در سطح فدرال شرکت کرده و رأی دهید. لیکن انتخابات ایالتی ممکن است مشمول قانون متفاوتی باشند چراکه ایالتهای مختلف، قوانین انتخابات مخصوص به خود را دارند. من باب مثال، برخی از ایالات، افراد محکوم به جنایت را از حق رأی محروم می نمایند.

گذرنامه ایالات متحده آمریکا
تمامی اتباع آمریکا حق اخذ گذرنامه آمریکا را دارا می باشند. در اختیار داشتن گذرنامه آمریکا از ارزش بسزایی برخوردار می باشد چراکه دارندگان گذرنامه آمریکا می توانند در اغلب موارد بدون نیاز به ویزا به سایر کشورهای دنیا سفر نمایند. اتباع آمریکا هم چنین می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی وارد آمریکا شوند. علاوه بر این، اتباع آمریکا می توانند در سفرهای خارجی از مساعدت کنسولگری و سفارتهای آمریکا بهره مند شوند.

تابعیت آمریکا برای اعضای خانواده
چنانچه اعضای خانواده تبعه آمریکا موفق به کسب کارت سبز شوند، می توانند تبعه آمریکا را همراهی کنند. اتباع آمریکا می توانند برای همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر خود درخواست ویزای مهاجرتی کنند. ویزاهای مهاجرتی از طریق خانواده به دو دسته تقسیم می شوند: ویزای مهاجرتی بستگان درجه یک و ویزای مهاجرتی اولویت خانوادگی. محدودیتی برای ویزای مهاجرتی بستگان درجه یک درنظرگرفته نشده است. بدین معنا که سقف مشخصی برای تعداد ویزاهای صادره پیش بینی نشده و ظرف زمان کوتاهی تصمیمات مربوط به درخواستهای مهاجرتی اتخاذ می شوند. ویزای مهاجرتی اولویت خانوادگی مختص افرادی است که رابطه دورتری با تبعه آمریکا و در مواردی مقیم دائمی آمریکا دارند. این گروه موضوع محدودیت ویزا قرار دارند.

مزایا و مشاغل دولتی
اتباع آمریکا می توانند مناصب و مشاغل دولتی پیشه کنند. اغلب مشاغل دولتی همچون نمایندگی FBI و منشی گری دادگاه به روی اتباع آمریکا باز می باشند. این دست مشاغل (در مقایسه با سایر مشاغل)، مزایای رضایت بخش مالی نصیب افراد می کنند. علاوه بر موارد فوق، اتباع آمریکا مجموعه ای از مزایای تأمین اجتماعی، کمک هزینه و بورس تحصیلی از دولت دریافت می نمایند.

عدم اخراج
آخر آنکه، شما و خانواده تان با کسب تابعیت آمریکا از خطر اخراج از این کشور مصون خواهید بود. در صورت ارتکاب جرائم جدی، امکان اخراج مقیمهای دائمی وجود خواهد داشت. اتباع آمریکا از موقعیت قوی تری در جامعه برخوردار بوده و در اغلب موارد با مسئله اخراج از کشور مواجه نخواهند شد.

آیا خواستار اخذ تابعیت آمریکا می باشید؟

دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران آمادگی خود‌ برای ارائه اطلاعات در خصوص اقدامات لازم را اعلام می دارد تا بدین وسیله به کسب منافع مهاجرتی مورد مطالبه خللی وارد نشود
درخواست مشاوره