لغو دستورالعمل دونالد ترامپ از سوی دادگاه فدرال هاوایی

قاضی دادگاه فدرال هاوایی روز سه شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷، یک روز پیش از لازم الاجرا شدن دستورالعمل ترامپ (مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)، دستورالعمل فوق را ملغی اعلام کرده و آن را از اعتبار ساقط کرد. بدین ترتیب، دیگر بار استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه، حاکمیت قانون در ایالات متحده آمریکا و برابری افراد فارغ از هر منصب و مقامی در برابر قانون به نمایش گذاشته می شود.

دستورالعمل اخیر دونالد ترامپ مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ بر آن بود که رفتار گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به اتباع برخی از کشورها من جمله ایران را روا دانسته و آنها را از برنامه صدور ویزای آمریکا مستثنی سازد. لیکن چنین هدف نابحق، غیرعادلانه و غیرقانونی با رأی قاضی دادگاه فدرال هاوایی با مانع روبرو شد. در حقیقت، با صدور این رأی محدودیت صدور ویزا برای اتباع کشورهای مشمول دستورالعمل از میان رفته و مسئله منع سفر اتباع این کشورها به ایالات متحده آمریکا در حال حاضر متصور نیست. گفتنی است از آنجا که ایالت هاوایی دعوای خود را به طرفیت از ونزوئلا و کره شمالی مطرح نکرده بود، این کشورها همچنان در دایره اجرایی دستورالعمل ترامپ باقی خواهند ماند.

به زعم دادگاه فدرال هاوایی، ایرادات دستورالعمل قبلی بر دستورالعمل جدید نیز وارد بوده و دولت ترامپ از حوزه اختیارات خود تحت قوانین مهاجرتی عدول کرده است. مضاف بر این، قاضی دادگاه فدرال هاوایی اظهار داشت که ممنوعیت ورود اتباع کشورهای فوق تنها با اثبات به مخاطره افتادن منافع آمریکا میسر بوده و دولت آمریکا نتوانسته تحقق این امر را عیان سازد. به اعتقاد دادگاه، ضررهای غیرقابل جبران همچون جدایی خانواده ها از یکدیگر و محدودیت در اشتغال به تحصیل دانشجویان ضرورت صدور این حکم را ایجاب می کند.

با این وصف، اتباع کشورهای مشمول دستورالعمل (به جز ونزوئلا و کره شمالی) همچنان می توانند بدور از هرگونه نگرانی به ایالات متحده آمریکا سفر نموده و به اهداف مهاجرتی و غیرمهاجرتی خود جامه عمل بپوشانند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا لینک را ببینید.

1 Comment

  • سلام من مهناز اسدی یکی از برندگان لاتاری گرین کارت هستم وبا همسرم در صورت لغو منع قانون مهاجرت ویزا دریافت نمابیم دو فرزند بالاب22 سال دارم و ضعیت ما چگونه است؟متشکرم اگر پاسخ بدهید یا با شما تماس داشته باسم از زریق تلفن یا ایمیل .

    Mahnaz آوریل 13, 2018

Leave a comment

Your email address will not be published.