صدور و تمدید مجوز کار برای تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی

مطابق با گزارش اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده آمریکا، 125 هزار مجوز کار برای مهاجران غیرقانونی (افرادی که تحت حمایت برنامه داکا (DACA) قرار دارند) از ژانویه 2017 صادر شده یا تمدید گردیده است. این نهاد از 1 ژانویه 2017 تا 31 مارس 2017، با درخواست مجوز کار 17,275 مهاجر غیرقانونی موافقت کرده است. افزون بر این، اداره مهاجرت آمریکا با موافقت خود، مجوز کار 107,524 مهاجر غیرقانونی را برای دو سال دیگر تمدید کرده است، افرادی که پیش از این مجوز کار خود را کسب کرده بودند. علی رغم پافشاری دونالد ترامپ بر متوقف شدن برنامه داکا در کمپین انتخاباتی، مجوز کار برای تعداد کثیری از مهاجران غیرقانونی صادر شده یا مجوزهای پیشین کار تمدید شده است. برنامه داکا، برنامه ای است که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تعبیه و پیش بینی شده و به افرادی که در کودکی به طور غیرقانونی به همراه خانواده خود وارد آمریکا شده اند، امکان کار و زندگی می دهد.

مخالفان بر این عقیده اصرار می ورزند که با وجود رقابت سنگین در بازار کار، مشروعیت این امر زیر سؤال خواهد رفت. در حقیقت، 4 میلیون نیروی جوان آمریکایی که هر ساله وارد بازار کار می شود، باید با 1 میلیون مهاجر جدید، 1 میلیون کارگر موقت و 8 میلیون مهاجر غیرقانونی به رقابت بپردازند.

منبع: breitbart