سؤالات مرتبط با ویزای EB1 و EB2/NIW برای وبینار

چنانچه سؤالاتی در رابطه با ویزای EB1 و EB2/NIW از آقای دکتر کاملی دارید، لطفا آنها را در ذیل مطرح نمایید.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟

درخواست مشاوره