جزئیات پرونده EB5 خانم S

جزئیاتی از پرونده خانم S متقاضی ایرانی گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا (EB5) که در انتهای ماه مارچ سال 2018 (فروردین 1397) توسط اداره مهاجرت پذیرفته شده و برای این دفتر ارسال گردیده است، در ادامه ارائه میگردد.

متقاضی در آذرماه سال 1394 مبلغی حدود صد هزار دلار به بیزنس واریز می نماید. کلیه مدارک مورد نیاز پرونده EB5 وی مشتمل بر قراردادهای امضا شده، بیزنس پلن، گواهی TEA و …  به همراه مدارکی که نشان دهد وی پول مورد نیاز برای این سرمایه گذاری را به طور قانونی به دست آورده و بخش منتقل شده را به درستی به حساب مربوطه در آمریکا منتقل کرده به همراه فرم I-526 در همان ماه به اداره مهاجرت ارسال گردیده و لذا پرونده وی در این اداره ثبت می گردد.

مهم: پرونده ایشان در حالی که تنها صد هزار دلار از پانصد هزار دلار مورد نیاز سرمایه گذاری را واریز نموده بودند در اداره مهاجرت ثبت گردیده و در صف بررسی قرار گرفته است.

پیرو ثبت پرونده در اداره مهاجرت و در نوبت قرارگرفتن آن کارهای مربوط به سرمایه گذاری در آمریکا ادامه پیدا می کند. متقاضی نیز به صورت تدریجی نسبت به ارسال باقیمانده پول مورد نیاز سرمایه گذاری اقدام می نماید. ایشان مبلغی حدود 140 هزار دلار در اسفند ماه 1394 و مبلغی حدود 135 هزار دلار در خردادماه 1395 به آمریکا منتقل می کند.

مهم: پس از ثبت پرونده به صورت تدریجی باقیمانده پول سرمایه گذاری به آمریکا منتقل شده و همزمان کارهای راه اندازی بیزنس در آمریکا پیگیری می شود. همه اینها در حالی است که پرونده ثبت شده، همچنان در اداره مهاجرت در صف بررسی قرار دارد.

در آذرماه 1396 یعنی دقیقاً دو سال پس از ثبت اولیه پرونده، اداره مهاجرت طی نامه ای به دفتر وکیل درخواست ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص پرونده خانم S را می نماید. در این نامه که به آن RFE گفته میشود سوالاتی در خصوص باقیمانده سرمایه گذاری، وضعیت آن و … پرسیده می شود.

مهم: تهیه پاسخ به درخواستهای تکمیلی اداره مهاجرت یکی از مهمترین وظایف وکیل پرونده می باشد که بر اساس قرارداد جامعی که در این دفتر با متقاضیان منعقد می گردد هزینه کلیه کارهای مربوطه در این خصوص در هزینه کل قرارداد گنجانده شده است. با توجه به هزینه قابل توجه وکلا در آمریکا که بعضاً بالغ بر ساعتی 500 دلار می باشد متقاضیان همواره باید دقت کنند که شرح خدمات وکیل کلیه کارهای مورد نیاز پرونده شان را در بر داشته باشد و پاسخگویی به RFE یکی از مهمترین این موارد خواهد بود.

قسط پایانی پانصد هزار دلار خانم  S، توسط ایشان در اسفند ماه 1396 به بیزنس منتقل می گردد. مدارک مربوط به کلیه پولهای واریز شده به همراه سایر مدارک مورد سوال اداره مهاجرت در فرم RFE، توسط دفتر وکالت تهیه شده و در همان ماه به این اداره ارسال می گردد.

تأئید نهایی پرونده خانم S در فروردین 1397 توسط اداره مهاجرت به این دفتر ارسال می شود که با خوشحالی به اطلاع موکل ارجمند دفتر رسانده میشود.

مهم: اداره مهاجرت در طی یازده روز پس از دریافت پاسخ وکیل به فرم RFE خانم S، قبولی نهایی پرونده ایشان را اعلام می نماید.

همراه با اطلاعات ارائه شده به اداره مهاجرت در پاسخ به RFE، وضعیت پیشرفت سرمایه گذاری نیز به طور کامل شرح داده شده و مدارک لازم مبتنی بر کلیه قراردادهای  امضا شده تا آن زمان، مجوزهای دریافت شده، پیشرفت کارهای ساختمانی و … و نیز پیش بینی دقیقی از زمان راه اندازی بیزنس برای این اداره شرح داده شد.

مهم: لازم است سرمایه گذاری بر اساس بیزنس پلنی که در روز اول به اداره مهاجرت ارائه گردید ادامه پیدا کرده باشد مگر مشکلاتی بوجود آید که در زمان ارسال پرونده به همراه فرم I-526 قابل پیش بینی نبوده باشند. این مساله در ارائه اطلاعات تکمیلی در پاسخ به درخواست اداره مهاجرت مورد توجه قرار می گیرد.

تمایل برای بررسی وضعیت خود برای ویزای سرمایه گذاری در آمریکا را دارید؟

وقت مشاوره اولیه با دکتر طاهر کاملی

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟