جزئیات پرونده EB5 آقای Y

متقاضی در تابستان سال ۱۳۹۵ حدود سیصد و هشتاد هزار دلار به حساب بیزنس در آمریکا واریز کرده، مدارکی که نشان دهد ایشان پول مورد استفاده در سرمایه گذاری را از راه قانونی به دست آورده اند به همراه سایر مدارک مورد نیاز همچون بیزنس پلن، گواهی TEA و … تهیه گردیده و به پیوست فرم I-526 برای اداره مهاجرت ارسال گردیده است. این مدارک در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ در اداره مهاجرت دریافت گردیده است.

مهم: پرونده در حالی که ایشان هنوز پانصد هزار دلار سرمایه گذاریشان را تکمیل نکرده بودند در اداره مهاجرت ثبت گردیده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.

پس از تشکیل پرونده، کارهای مربوط به راه اندازی بیزنس ادامه پیدا کرده و متقاضی به مرور باقیمانده پول مورد نیاز را مطابق با آنچه در بیزنس پلن شرح داده شده بود به آمریکا منتقل نموده است. پس از انجام کلیه کارهای لازم، بیزنس در تاریخ اسفندماه 1396 رسماً شروع به کار کرده و از همان ابتدای کار بیش از ده نفر کارمند را استخدام نموده است.

مهم: باقیمانده پول مورد نیاز بیزنس ظرف یک سال به آمریکا منتقل و در بیزنس صرف گردیده است.

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ قبولی پرونده توسط اداره مهاجرت صادر گردیده و برای این دفتر ارسال گردید. نکته بسیار جالب در خصوص این پرونده عدم پرسیدن حتی یک سوال از طرف اداره مهاجرت بوده است. بدین صورت که در اکثر پرونده های EB5 ​اداره مهاجرت سوالاتی دارد که در طی فرمی به نام RFE برای وکیل ارسال می نماید. معمولاً تأئید نهایی پس از دریافت پاسخ این سوالات ارائه میگردد که در مورد این پرونده بدون اینکه حتی کوچکترین سوالی پرسیده شود تأئیدیه ایشان ارسال گردید.

مهم:  ‎پس از یک سال و نیم، پرونده ایشان بدون هیچ سوالی مورد تأئید اداره مهاجرت قرار گرفته است.

تمایل برای بررسی وضعیت خود برای ویزای سرمایه گذاری در آمریکا را دارید؟

وقت مشاوره اولیه با دکتر طاهر کاملی

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟