جزئیات پرونده EB5 آقای A

جزئیاتی از پرونده آقای A متقاضی ایرانی گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا (EB5) که در ماه اکتبر سال 2017 (مهرماه 1396) توسط اداره مهاجرت پذیرفته شده و برای این دفتر ارسال گردیده است، در ادامه ارائه میگردد.

متقاضی در شهریورماه سال 1393 مبلغی حدود دویست هزار دلار به بیزنس واریز می نماید. کلیه مدارک مورد نیاز پرونده EB5 وی مشتمل بر قراردادهای امضا شده، بیزنس پلن، گواهی TEA و …  به همراه مدارکی که نشان دهد وی پول مورد نیاز برای این سرمایه گذاری را به طور قانونی به دست آورده و بخش منتقل شده را به درستی به حساب مربوطه در آمریکا منتقل کرده به همراه فرم I-526 در همان ماه به اداره مهاجرت ارسال گردیده و لذا پرونده وی در این اداره ثبت می گردد.

مهم: پرونده ایشان در حالی که تنها دویست هزار دلار از پول مورد نیاز سرمایه گذاری را واریز نموده بودند در اداره مهاجرت ثبت گردیده و در صف بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه سرمایه گذاری ایشان در نقاط TEA نبوده است بیزنس پلن ایشان بر مبنای یک میلیون دلار سرمایه گذاری تهیه و همراه با سایر مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت ارسال میگردد. بیزنس پلن همچنان نشان می دهد که بیش از ده شغل تمام وقت به واسطه این سرمایه گذاری ایجاد خواهد گردید.

مهم: میزان سرمایه گذاری برنامه EB5 هیچ ارتباطی به نوع سرمایه گذاری ندارد. تنها نکته ای که تعیین کننده میزان سرمایه گذاری مورد نیاز است محل سرمایه گذاری می باشد.

 پیرو ثبت پرونده در اداره مهاجرت کارهای مربوط به سرمایه گذاری در کشور آمریکا دنبال شده و در همان زمان آقای A نسبت به تهیه و ارسال قسط های بعدی سرمایه گذاری مورد نیاز اقدام می نماید. ایشان به تدریج مقادیر حدودی 50 هزار دلار در مهر 1394، 50 هزار دلار در بهمن  1394، 100 هزار دلار در انتهای بهمن 1394 و صد هزار دلار دیگر در آبان 1395 به پروژه منتقل می نماید.

مهم: پس از ثبت پرونده به صورت تدریجی باقیمانده پول سرمایه گذاری به آمریکا منتقل شده و همزمان کارهای راه اندازی بیزنس در آمریکا پیگیری می شود. همه اینها در حالی است که پرونده ثبت شده، همچنان در اداره مهاجرت در صف بررسی قرار دارد.

 فروردین 1396 یعنی حدود 18 ماه پس از ثبت اولیه پرونده، اداره مهاجرت طی نامه ای به دفتر وکیل درخواست ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص پرونده آقای A را می نماید. در این نامه که به آن RFE گفته میشود سوالاتی در خصوص باقیمانده سرمایه گذاری، وضعیت آن و … پرسیده می شود.

مهم: تهیه پاسخ به درخواستهای تکمیلی اداره مهاجرت یکی از مهمترین وظایف وکیل پرونده می باشد که بر اساس قرارداد جامعی که در این دفتر با متقاضیان منعقد می گردد هزینه کلیه کارهای مربوطه در این خصوص در هزینه کل قرارداد گنجانده شده است. با توجه به هزینه قابل توجه وکلا در آمریکا که بعضاً بالغ بر ساعتی 500 دلار می باشد متقاضیان همواره باید دقت کنند که شرح خدمات وکیل کلیه کارهای مورد نیاز پرونده شان را در بر داشته باشد و پاسخگویی به RFE یکی از مهمترین این موارد خواهد بود.

 پیرو دریافت نامه RFE، اطلاعات مربوط به کارهای انجام شده از زمان ثبت پرونده تا حال توسط دفتر وکیل جمع آوری می شود. همزمان آقای A نسبت به ارسال 125 هزار دلار دیگر در مرداد ماه 1396 می نماید. مدارک مربوط به کلیه پولهای واریز شده به همراه سایر مدارک مورد سوال اداره مهاجرت در فرم RFE، توسط دفتر وکالت تهیه شده و در همان ماه به این اداره ارسال می گردد. یکی از مهمترین بخش های اطلاعات ارائه شده به اداره مهاجرت شرح و ارائه مدارک لازم مبنی بر نحوه تأمین باقیمانده سرمایه گذاری مورد نیاز و نحوه همخوانی آن با بیزنس پلن ارائه شده می باشد.

تأئید نهایی پرونده آقای A در مهرماه 1396 توسط اداره مهاجرت به این دفتر ارسال می شود که با خوشحالی به اطلاع موکل ارجمند دفتر رسانده میشود.

مهم: همخوانی پرداخت های مورد نیاز سرمایه گذاری با بیزنس پلن جامعی که نحوه ایجاد ده شغل تمام وقت را اثبات می نماید از مهمترین عواملی است که توسط اداره مهاجرت به هنگام بررسی پرونده مورد تأئید قرار می گیرد.

تمایل برای بررسی وضعیت خود برای ویزای سرمایه گذاری در آمریکا را دارید؟

وقت مشاوره اولیه با دکتر طاهر کاملی

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟