بسته نقره ای

معرفی بسته نقره ای 
پاسپورت دوم  چه  کارهایی میتواند برای شما انجام دهد؟

قابل توجه هموطنانی که مایل به اخذ اقامت دائم ایالات متحده آمریکا از طریق برنامه های سرمایه گذاری بوده ولی  تا کنون به دلیل بحران ها و رکود اقتصادی حاکم  قادر به خرید و فروش جهت تهیه ۵۰۰,۰۰۰ دلار و ارسال کل این مبلغ بعلاوه هزینه های جانبی و حق الوکاله مربوطه نبوده اند و از دید خودشان تا این لحظه این فرصت را از دست داده اند. دفاتر وکالت کاملی و همکاران این فرصت  را برای مدتی کوتاه و تعداد محدودی سرمایه گذار فراهم ساخته که عزیزان تنها با پرداخت حداقل مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار علاوه بر هزینه های ثبت نام اولیه و وکالت, پرونده خود را با اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده آمریکا به ثبت رسانیده و در نوبت مهاجرتی قرار دهند و ضمن ارائه ضمانت های مورد نظر تا حدود ۲ سال بعد نسبت به پرداخت ۴۰۰,۰۰۰ دلار باقیمانده اقدام نمایند. این روش برای سرمایه گذاران عزیز شرایطی را محیا می نماید تا در زمان مناسب و با صلاحدید خود یا مشاوران اقتصادی ایشان نسبت به هر گونه فروش و تبدیل و ارسال مبلغ عمده باقیمانده اقدام نمایند تا در این میان هیچگونه یا حداقل خسارت متوجه وی  و خانواده محترم گردد.

مزمان به متقاضیان ایرانی مقیم ایران و همچنین متقاضیان ایرانی که در خارج از کشورایران با یک نوع ویزای غیر مهاجرتی (موقت)  و یا برنامه های اقامتی غیر قابل تبدیل به اخذ پاسپورت یا کسب شهروندی (اقامت های مشروط)  آن کشور هستند پیشنهاد میشود تا همزمان برای کسب پاسپورت دوم خود از طریق برنامه های متنوع سرمایه گذاری کشورهای گرانادا یا دومینیکا اقدام نمایند. این فرایند با طرح های متنوع سرمایه گذاری, در کمتر از ۶ ماه و بدون نیاز به مصاحبه یا مراجعه به سفارت یا کنسولگری آن کشورانجام خواهد شد.
اخذ پاسپورت و شهروندی دوم دراولویت به بازرگانان و تجار محترم که دائما به اقتضای شغلی باید به کشور های مختلف سفر کنند, پیشنهاد میشود. پس از گروه اول این پاسپورت به گروه پزشکان و مهندسین جهت شرکت در همایش ها, کنفرانس های بین المللی و غیره و سپس به سایر افراد توصیه میگردد.

چرا دفاتر وکالت کاملی و همکاران اخذ پاسپورت و شهروندی دوم را بیش از پیش توصیه مینماید؟
۱-  احتمال حذف ایران از لیست کشورهای واجد الشرایط بدلیل تحریمات حاکم
۲- احتمال افزایش حداقل مبلغ مورد نیازدر صورت افزایش میزان تقاضاها
۳- امکان سفر به بیش از ۱۲۰ کشور جهان بدون نیاز به ویزا
۴- امکان اخذ ویزاهای بلند مدت کشور های آمریکا, کانادا, انگلیس و غیره.
۵- امکان اقدام برای ویزای سرمایه گذاری E2
۶- قوانین تراول بن و بخشنامه منع ورود ایرانیها به کشور آمریکا (علی رغم اینکه این دفتر احساس می‌کند که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری با تغییر رئیس جمهور اجرای این دستورالعمل می‌تواند متوقف یا ملغی گردد، حتی اگر این مهم نیز اتفاق نیافتد داشتن پاسپورت دوم میتواند هنگام مصاحبه کمک شایانی به شما کرده بدین گونه که شما به عنوان یک غیر ایرانی‌ به کنسولگری مراجعه خواهید کرد‌)

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟