بسته طلایی

معرفی بسته طلایی

۵۰۰,۰۰۰ دلار چه کارهایی میتواند برای شما انجام دهد؟

مژده به هموطنانی که پروسه حدودا ۳ ساله اخذ  گرین کارت ایالات متحده از طریق برنامه سرمایه گذاری برای ایشان مقدور یا قابل قبول نبوده و همیشه تمایل داشتند شرایطی حتی موقت فراهم گردد تا فرزندانی که به سنین مشمولیت نزدیک میشوند هرچه سریع تر از کشور خارج و یا موقعیت تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشوربرایشان فراهم  گردد و  یا به هر دلیل شخصی صلاح دانسته طی این مدت در یک کشور دیگرزندگی کرده  و پس از انجام سلسله مراتب قانونی و اخذ اقامت کشور آمریکا, مهاجرت نهایی انجام شود. امروز مفتخریم تا بسته ویژه اخذ اقامت ایالات متحده و همزمان  کسب تابعیت کشور ترکیه را به شما معرفی نمائیم. حائز اهمیت است  به اطلاع عزیزان  برسانیم که برای انجام هر دو پرونده  به صورت همزمان  نیازی به سرمایه گذاری بیشتر نبوده و تمام این پروسه مانند قبل با همان حداقل مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ دلار قابل اجرا میباشد. 

واجدین شرایط:

  • حداقل دارائی مشتمل بر اموال منقول و غیر منقول حدود ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار
  • تبدیل و سرمایه گذاری حداقل مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ دلار

مراحل آغاز سرمایه گذاری:

۱- تشکیل پرونده جهت سرمایه گذاری در کشور ترکیه و خرید ملک / آپارتمان به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ دلار و اخذ پاسپورت این کشور بین ۳ تا  ۲۴ ماه

 

۲- تشکیل پرونده و ارسال مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ دلار جهت آغاز پروسه اخذ اقامت دائم ایالات متحده آمریکا از طریق برنامه سرمایه گذاری ‌EB5 یا در تجارت‌های شخصی‌ در قالب یک بنگاه اقتصادی کوچک, بیزینس های زنجیره ای یا چند شعبه ای  و یا در پروژه‌های زیر مجموعه شرکت‌های توسعه اقتصادی تائید شده از جانب اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده آمریکا

زمانبندی ها:

۱- اخذ پاسپورت کشور ترکیه  بین ۳ الی ۲۴ ماه ( زمانبندی ها برای  ملیت های مختلف متغیر میباشد)

۲- تشکیل پرونده با اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده تا زمان دعوت به مصاحبه حدود ۳ سال

۳- کسب پاسپورت کشور آمریکا ۵ سال پس از اولین ورود (در صورت واجد الشرایط بودن,  رعایت ورود  و خروج ها  و نداشتن سوابق کیفری و جزایی )

توضیحات بیشتر:

۱- سرمایه گذاران محترم میتوانند  ۳ سال پس از اخذ پاسپورت  کشور ترکیه  نسبت به فروش ملک / آپارتمان خود اقدام و این مبلغ را جهت تامین نیاز سرمایه گذاری وی در کشور آمریکا استفاده گردد . شایان ذکر است چنانچه سودی متوجه سرمایه گذاری افراد در کشور ترکیه گردد تماما به  نفع سرمایه گذار خواهد بود اما اگر خسارتی متوجه ایشان گردد، تامین کسری این مبلغ تا سقف ۵۰۰،۰۰۰ دلار و ارسال به موقع آن به پروژه منتخب به عهده ایشان خواهد بود.

 

۲- بر حسب قوانین تراول بن و دستور منع ورود ایرانیها، علی رغم اینکه این دفتر احساس می‌کند که در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری با تغییر رئیس جمهور اجرای این قانون و دستورالعمل  می‌تواند متوقف یا ملغی گردد، حتی اگر این مهم نیز اتفاق نیافتد داشتن پاسپورت دوم میتواند هنگام مصاحبه کمک شایانی به شما کرده بدین گونه که شما به عنوان یک غیر ایرانی‌ به کنسولگری مراجعه خواهید کرد‌.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟