جان فلاس

جان فلاس

وکیل

آقای فلاس در وکالت از موکلین در تمامی جوانب مهاجرت از جمله مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، کار و خانواده بسیار مجرب می باشند. آقای فلاس هم چنین وکالت کارکنان و کارفرمایان را در طیف وسیعی از مسائل کاری به عهده دارند. این مسائل شامل دعاوی مربوط به کار و اجتناب از آن، اخراج خلاف قانون، اختلافات قراردادی، تبعیض، استخدام برابر و ادعاهای مربوط به حقوق و اضافه کاری است. علاوه بر موارد فوق، وکالت از شرکتها در اموری از قبیل اداره شرکت، دعاوی قراردادی، اجازه استفاده از نام تجاری، مسائل تأسیس شرکتهای کوچک و بسیاری از امور دیگر مربوط به حقوق شرکتها و تجارت در کارنامه کاری آقای فلاس به چشم می خورد. فعالیتهای ایشان شامل اقامه دعوی در دادگاههای ایالتی و فدرالی نیز می باشد. وکالت از موکلین در دادگاههای مهاجرت، دادگاههای ایالتی حقوقی و کیفری و نهادهای اداری شهرداری از دیگر سوابق درخشان آقای فلاس محسوب می شود. آقای فلاس در دادگاه تجدیدنظر در منطقه هفتم قضایی نیز اقامه دعوی کرده اند. آقای فلاس در دوران دانشجویی افتخار کارورزی نزد قاضی گرانقدر مک گن، قاضی دادگاه منطقه ای بخش کوک را داشتند. آقای فلاس هم چنین عضو و ویراستار مجله “منطقه هفتم قضایی” (دانشجویان ممتاز تنها می توانند به عضویت این مجله دربیایند) بوده اند و در سال 2006 مقاله ای به نام “پناهندگی در نظام خصمانه: نقض رأی توسط دادگاه تجدیدنظر در منطقه هفتم قضایی برای مقابله با فرآیند نابسامان” منتشر کرده اند.

تحصیلات:

  • دکتری حقوق از دانشکده حقوق شیکاگو-کِنت، دانشجوی ممتاز (2006)
  • کارشناسی از دانشگاه ویسکانسین-مَدیسون (2001)

شایستگی وکالت از موکلین در:

  • ایلینویز، 2006
  • دادگاه بدوی در بخش شمالی ایلینویز، 2006
  • دادگاه تجدیدنظر در منطقه هفتم قضایی آمریکا، 2010