ویزای E

ویزای بازرگانی (E-1) یا ویزای سرمایه گذاری (E-2) برای اتباع کشورهایی است که با آمریکا قرارداد تجاری و ناوبری دارند. هدف از صدور این ویزاها این است که افراد وارد خاک آمریکا شده و به فعالیت وسیع تجاری بپردازند. این فعالیتهای تجاری می توانند شامل تجارت خدمات یا فناوری بین ایالات متحده و کشور طرف معاهده باشند. هم چنین بسط یا هدایت فعالیتهای شرکتی که تبعه خارجی تحت قانون ملیت و مهاجرت در آن سرمایه گذاری کرده یا در پروسه سرمایه گذاری عظیم اقتصادی در آن است، در این حیطه قرار می گیرند.

همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال، می توانند صرف نظر از ملیتشان ویزای E دریافت کنند و متقاضی اصلی را همراهی کنند. همسر دارنده ویزای E می تواند درخواست اجازه کار کند. فرزندان دارنده ویزای E نمی توانند در ایالات متحده کار کنند اما می توانند بدون تغییر وضعیت در مدرسه حاضر شوند.

ویزای بازرگانی (E-1)

نمای کلی

ویزای بازرگانی برای متقاضیانی است که تنها برای فعالیت وسیع تجاری وارد آمریکا می شوند. این فعالیت تجاری باید بین المللی و عمدتا بین ایالات متحده و کشور متبوع متقاضی باشد. متقاضی باید ایالات متحده را به محض خاتمه یا فسخ معاهده ترک کند. متقاضی می تواند برای دو سال در ایالات متحده بماند و هر دو سال ویزای خود را تمدید کند.

شرایط

متقاضیان ویزای بازرگانی (E-1) باید برای بهره گیری از این نوع ویزا شرایط خاصی داشته باشند. اینکه متقاضی واجد شرایط این نوع ویزا می باشد یا خیر، بستگی به نظر مأمور کنسولی دارد.

 • متقاضی باید تبعه کشور طرف معاهده باشد.
 • شرکت بازرگانی ای که متقاضی به نمایندگی آن به آمریکا می آید باید ملیت کشور طرف معاهده را داشته باشد.
 • تجارت بین المللی باید “چشمگیر” باشد بدین معنا که تجارت در حجم وسیع بوده و به طور مداوم انجام شود.
 • تجارت باید عمدتا بین ایالات متحده و کشور طرف معاهده باشد بدین معنا که بیش از 50 درصد تجارت بین المللی بین ایالات متحده و کشور متبوع متقاضی باشد.
 • تجارت به معنای مبادله بین المللی کالا، خدمات و فناوری است. اقلام تجاری باید از کشوری به کشور دیگر بچرخند.
 • متقاضی باید در سطح اجرایی یا نظارتی به کار گرفته شده باشد یا دارای مهارتهای بسیار تخصصی باشد، مهارتهایی که فعالیت کارآمد شرکت بدون استفاده از آنها غیر ممکن باشد. کارگران عادی و غیر ماهر واجد شرایط این ویزا نمی باشند.

ویزای سرمایه گذاری (E-2)

نمای کلی

ویزای سرمایه گذاری (E-2) ویژه متقاضیانی است که برای بسط و هدایت فعالیتهای شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا در جریان سرمایه گذاری چشمگیر (عظیم) اقتصادی در آن هستند، وارد آمریکا می شوند. وزارت امور خارجه از ملاک تناسب برای تعیین “چشمگیر” بودن سرمایه گذاری استفاده می کند. به طور کلی، هرچه هزینه راه اندازی شرکت یا واحد تجاری پایین تر باشد، به همین نسبت میزان سرمایه گذاری باید بالاتر باشد. برای مثال، اگر هزینه کل سرمایه گذاری 100000 دلار یا کمتر باشد، سرمایه گذار باید صد در صد این مقدار را بدهد تا سرمایه گذاری چشمگیر محسوب شود.

سرمایه متقاضی باید “در خطر” باشد بدین معنا که امکان از بین رفتن جزئی یا کلی سرمایه در اثر وارونه شدن فرصتهای سرمایه گذاری وجود داشته باشد. البته متقاضیان می توانند تا تأیید ویزای E سرمایه خود را نزد شخص ثالثی بسپارند مشروط بر اینکه مکانیزم قطعی حقوقی برای تضمین استفاده از این وجوه پس از تأیید درخواست ویزا وجود داشته باشد.

شرایط

متقاضیان باید برای بهره گیری از ویزای سرمایه گذاری، شرایط خاصی را احراز کنند. اینکه متقاضی ویزای سرمایه گذاری صلاحیت دریافت ویزا را دارد یا خیر، بستگی به نظر مأمور کنسولی دارد.

 • سرمایه گذار باید تبعه کشور طرف معاهده باشد- خواه فرد حقیقی باشد خواه حقوقی.
 • میزان سرمایه گذاری باید چشمگیر باشد. این میزان باید برای اداره موفقیت آمیز واحد تجاری کافی باشد. میزان سرمایه گذاری برای واحد تجاری کم هزینه باید بالاتر از میزان سرمایه گذاری برای واحد تجاری پرهزینه باشد.
 • سرمایه گذاری باید در یک شرکت واقعی و عامل صورت گرفته باشد. سرمایه گذاری راکد یا مخاطره آمیز پذیرفته نیست. وجوه آزاد در حساب بانکی یا وثیقه مشابه سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.
 • سرمایه گذاری نباید ناچیز باشد. درآمد حاصل از سرمایه گذاری باید کفاف اموری بیش از هزینه زندگی سرمایه گذار و خانواده اش را بدهد یا تأثیر شگرفی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.
 • سرمایه گذار باید مدیریت وجوه را در دست داشته باشد و سرمایه در معنای تجاری “در خطر” باشد. وامهای تجاری حاصل از دارایی های شرکت ممنوع می باشند.
 • سرمایه گذار باید برای توسعه و هدایت واحد تجاری به آمریکا بیاید. اگر متقاضی ویزا، سرمایه گذار اصلی نباشد، فرد مورد نظر باید سمت اجرایی، نظارتی یا بسیار تخصصی داشته باشد. کارگران عادی و غیرماهر واجد صلاحیت این ویزا محسوب نمی شوند.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟