قرعه کشی گرین کارت ۲۰۲۳ ایالات متحده آمریکا (لاتاری)

آیا برای ثبت نام در برنامه لاتاری ۲۰۲۳ آمریکا به کمک نیاز دارید؟

دفاتر وکالت کاملی و همکاران میتوانند در این مسیر همراهتان باشند

محاسبه هزینه ثبت نام لاتاری

ثبت نام لاتاری برای یک نفر (مجرد و بدون فرزند) مبلغ ۱۵۰ دلار و افراد متاهل یا مجرد دارای فرزند زیر ۲۱ سال مبلغ  ۲۵۰ دلار میباشد.

متاهلین میتوانند دو مرتبه ثبت نام کنند. یک بار اقا به عنوان متقاضی اصلی و یک بار خانم به عنوان متقاضی اصلی. هر یک از زوجین در این برنامه انتخاب شوند، کل خانواده برای مصاحبه به سفارت دعوت میشوند. در این صورت حق الوکاله وکیل دو برابر خواهد بود.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟