معافیت از محدودیت سفر به آمریکا

دوستان عزیز و گرانقدر، همانگونه که مستحضرید، دونالد ترامپ در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ اطلاعیه ای را صادر کرد تا بدین وسیله به خواست نامشروع خود مبنی بر ایجاد محدودیت برای شهروندان