خدمات مهاجرتی

خدمات مهاجرتی

با آنکه شرکت ما پذیرای پرونده های مربوط به ویزای خانوادگی، دانشجویی و کار بوده است، عمده تمرکز ما حول ویزاهای زیر می چرخد:

ویزای EB-5

برنامه سرمایه گذاری EB-5 برنامه ای است که طی آن افراد اقامت دائم آمریکا را از طریق سرمایه گذاری بدست می آورند.

ویزای L-1

در این نوع ویزا، فرد می تواند برای تأسیس یا کار در شرکت جدید وارد ایالات متحده آمریکا شود.

ویزای E-2

متقاضیان باید برای اخذ ویزای سرمایه گذاری E-2 شرایط مشخصی را احراز نمایند.

ویزای EB-1

اگر دارای توانایی خارق العاده در حیطه کاری خود می باشید، می توانید ویزای اقامتی EB-1 (ویزای کار محور-نوع اول) دریافت نمایید.

معافیت از محدودیت سفر به آمریکا

در حال حاضر، با تصمیم دیوان عالی ایالات متحده آمریکا نسخه سوم دستورالعمل دونالد ترامپ مبنی بر منع سفر شکل اجرایی به خود گرفته است.

ویزای EB-2/NIW

چنانچه دارای استعداد استثنایی در حوزه کاری خود می باشید، می توانید از ویزای اقامتی EB-2/NIW (ویزای کار محور-نوع دوم) برخوردار شوید.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟